سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3650-24TS-L
Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3650-24TS-L دارای 24 پورت 10/100/1000 از نوع اترنت و ماژول شبکه  آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت یک گیگ بصورت SFP و همچنین امکان Stack کردن 9 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 88 گیگابایت بر ثانیه و دارای 4 گیگ حافظه و 2 گیگ حافظه کش می باشد و همچنین با عملکرد در لایه 2 و LAN Base می باشد .

قیمت : در حال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید.

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3650-24TS-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3650-24TS-S دارای 24 پورت 10/100/1000 از نوع اترنت و ماژول شبکه  آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت یک گیگ بصورت SFP و IP Service ، همچنین امکان Stack کردن 9 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 88 گیگابایت بر ثانیه و دارای 4 گیگ حافظه و 2 گیگ حافظه کش می باشد و همچنین با عملکرد در لایه 3 و  ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS سیسکو برای IP Base ها  می باشد .

قیمت : در حال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3650-24PD-LConditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3650-24TS-S دارای 24 پورت 10/100/1000 از نوع اترنت و ماژول شبکه  آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت یک گیگ بصورت SFP و IP Service ، همچنین امکان Stack کردن 9 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 88 گیگابایت بر ثانیه و دارای 4 گیگ حافظه و 2 گیگ حافظه کش می باشد و همچنین با عملکرد در لایه 3 و IP Base می باشد .

قیمت : در حال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3650-24PS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3650-24TS-S دارای 24 پورت 10/100/1000 از نوع اترنت و ماژول شبکه  آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت یک گیگ بصورت SFP و IP Service ، همچنین امکان Stack کردن 9 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 88 گیگابایت بر ثانیه و دارای 4 گیگ حافظه و 2 گیگ حافظه کش می باشد و همچنین با عملکرد در لایه 3 و IP Base می باشد.


قیمت : در حال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید.

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3650-24PS-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3650-24TS-S دارای 24 پورت 10/100/1000 از نوع اترنت +PoE و ماژول شبکه  آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت یک گیگ بصورت SFP  ، همچنین امکان Stack کردن 9 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 88 گیگابایت بر ثانیه و دارای 4 گیگ حافظه و 2 گیگ حافظه کش می باشد و همچنین با عملکرد در لایه 3 و ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IoS برای IP Base ها 


قیمت : در حال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید.

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3650-48TS-LConditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3650-48TS-L دارای 48 پورت 10/100/1000 از نوع اترنت  و ماژول شبکه  آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت یک گیگ بصورت SFP  ، همچنین امکان Stack کردن 9 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 160 گیگابایت بر ثانیه و دارای 4 گیگ حافظه و 2 گیگ حافظه کش می باشد و همچنین با عملکرد در لایه 3 و LAN Base


قیمت : در حال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید.

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3650-48TS-S


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3650-48TS-S دارای 48 پورت 10/100/1000 از نوع اترنت  و ماژول شبکه  آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت یک گیگ بصورت SFP  ، همچنین امکان Stack کردن 9 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 160 گیگابایت بر ثانیه و دارای 4 گیگ حافظه و 2 گیگ حافظه کش می باشد و همچنین با عملکرد در لایه 3 و ویژگیهای تنظیم شده از طریق نرم افزار IOS  سیسکو برای  LAN Base

قیمت : در حال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید.

سوئیچ 24 پورت سیسکو  WS-C3650-48PS-L


Conditions:Brand New Sealed
وضعیت موجودی : موجود است 

سوئیچ سیسکو مدل WS-C3650-48TS-S دارای 48 پورت 10/100/1000 از نوع اترنت PoE و ماژول شبکه  آپ لینک بصورت اختیاری برای 4 عدد پورت یک گیگ بصورت SFP  ، همچنین امکان Stack کردن 9 عدد سوئیچ با یکدیگر که نهایتاٌ منجر به بهره خروجی 160 گیگابایت بر ثانیه و دارای 4 گیگ حافظه و 2 گیگ حافظه کش می باشد و همچنین با عملکرد در لایه 2 و   LAN Base می باشد .

قیمت : در حال بروز رسانی می باشد لطفا تماس بگیرید.